Hakkımızda

Carbon Gate olarak, duvarlara yazılmış olanı net bir şekilde görüyoruz: ortak yuvamız olan dünyamız kuşatma altında. Görünmez bir hayalet gibi etrafımızı saran çevresel kirlilik, ekosistemlerimize zarar veriyor, canlıları tehdit ediyor ve geleceğimizi karartıyor. Bunlar sadece gelecek nesilleri ilgilendirecek soyut sorunlar değil; bunlar şu anda karşı karşıya olduğumuz problemler.

Bizler, bu sorunlara çözüm üretebilecek teknolojinin gücüne inanan girişimciler, teknoloji uzmanları ve sürdürülebilirlik uzmanlarından oluşan bir topluluğuz. On yılı aşkın süredir sürdürülebilirlik alanındaki deneyimimiz, öncü teknolojiyi pratik sürdürülebilirlik stratejileriyle birleştirecek çözümler oluşturmamızı sağladı. Ekibimiz tutku ve amaçla yönlendirilmiştir, vizyonumuz net - teknolojiyi kullanarak, zamanımızın en acil krizlerinden biri olan iklim değişikliğiyle başa çıkmak.

Biz burada neden varız? Çünkü ortak sorumluluğumuzun aciliyetini anlıyoruz. İklim değişikliği sınırları ya da sınırları tanımıyor ve bizim onunla mücadele etmeye olan bağlılığımız da öyle. Biz, dünya genelindeki şirketlerde sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini hızlandırmak için buradayız. Gelişmiş yazılımımız, sürdürülebilirlik ve karbon azaltma programlarını teorik kavramlardan pratik gerçeklere dönüştürmekte.

Carbon Gate ile dünya genelindeki işletmeler, çevresel ayak izlerini — karmaşık tedarik zincirleri dahil olmak üzere — yüksek doğrulukla ölçebilir, analiz edebir, raporlayabilir ve azaltabilir. Şirketlerin net-sıfır emisyon hedefine ulaşma yolculuklarını yönlendirmek için sıkı bir metodoloji uygulayarak ve özel verileri kullanarak bu dönüşümü sağlıyoruz.

Ama biz sadece iş için burada değiliz. Gezegenimiz, geleceğimiz, birbirimiz için buradayız. Birleşmiş Milletler'in 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 13, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve etkilerini hafifletmek için acil eylem çağrısı yapıyor. Bu hedef, bizimle derinden rezonansa giriyor ve onu gerçekleştirmeye kararlıyız.

Carbon Gate olarak, ne kadar küçük olursa olsun her adımın önemli olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Önümüzdeki zorluk büyük, ancak aşılmaz değil. Birlikte, sürdürülebilirliğin gücünü açığa çıkarabilir, çevresel ayak izimizi azaltabilir ve yeşil, temiz ve canlı bir gelecek yaratabiliriz. Bu yolu birlikte yürüyelim - çünkü kolay olduğu için değil, gerekli olduğu için, doğru olduğu için ve birlikte durdurulamaz olduğumuz için.

Misyonumuza katılın. Birlikte, sürdürülebilir bir geleceğin bekçileri olabilir ve kalıcı bir fark yaratabiliriz. Bu sadece bizim hakkımızda değil; hepimizin hakkında. Biz, Carbon Gate'iz.