KVKK

Giriş

Bu politika kişisel verilere atıfta bulunur, bu, halihazırda kamu malı olmayan yaşayan herhangi bir kişiyle ('Veri Sahibi') ilgili bilgiler olarak tanımlanır.

KVKK, veri sahiplerinin haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlar. Bu haklar, kişisel verilerin korunmasını, kişisel verilerin yasa dışı işlenmesine karşı korumayı ve kişisel verilerin AB içinde sınırsız dolaşımını kapsar.

Biz Kimiz

CarbonGate, işletmelere, kamu ve üçüncü sektör kuruluşlarına ve ayrıca tüketicilere yönelik bir sürdürülebilirlik danışmanlığıdır.

Kişisel veri

Web sitemizi ve karbon hesaplayıcılarını kullanmak için herhangi bir kişisel veri sağlamak zorunda değilsiniz, ancak bunu yapmak sizin için yararlı olabilir (örn. İş Hesaplayıcı kullanımı için).

Sizden toplanan bilgileri, mevzuata uyumunuz, ticari itibarınız ve işletme maliyetlerinizi azaltmanız açısından size/işletmeniz için faydalı olacağına inandığımız, fiyat teklifleri vermek, telefonla iletişim kurmak ve size yasal ve en iyi uygulama bilgilerini e-posta ile göndermek için kullanabiliriz.

Bizimle (telefon, e-posta veya çevrimiçi form aracılığıyla) ilk teması kurarak, siz aksini talep edene/biz vazgeçmeye karar verene kadar CarbonGate'in talebinizle ilgili bir diyalog sürdürmesine izin vermiş olursunuz.

Doldurduğunuz formlardan ve anketlerden, yazışma ve telefon görüşmelerimizin kayıtlarından ve kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitemize yaptığınız ziyaretlerin ayrıntılarından hakkınızda bazı kişisel veriler toplanabilir, örn. İnternet Protokolü (IP) adresleri. CarbonGate zaman zaman bu tür bilgileri ziyaretçilerini tanımlamak için kullanabilir. CarbonGate, web sitesini ziyaret edenlerin davranışları hakkında istatistikler de toplayabilir.

CarbonGate web sitesi çerezleri kullanır - bir web sitesinin bir ziyaretçinin bilgisayarında sakladığı bilgi dizileri. Ziyaretçinin tarayıcısı, ziyaretçi her döndüğünde web sitesine bilgi sağlar. CarbonGate, ziyaretçileri tanımlamak için çerez kullanmaz. Bilgisayarlarına tanımlama bilgilerinin yerleştirilmesini istemeyen CarbonGate web sitesi ziyaretçileri, CarbonGate web sitesini kullanmadan önce tarayıcılarını tanımlama bilgilerini reddedecek şekilde ayarlamalıdır.

CarbonGate'in sizin ve işiniz hakkında sahip olduğu her türlü bilgi, sizin hakkınızda sahip olduğumuz tüm detayları ve kamu kaynaklarından ve kendi tedarikçilerimizden hakkınızda edindiğimiz üçüncü taraf bilgileri dahil olmak üzere tüm satış işlemlerini kapsar; Örneğin. kredi referans ajansları.

CarbonGate, yalnızca size sürdürülebilirlik hizmetleri sunabilmesi için gereken bilgileri toplayacaktır; verilerinizi satmayız veya aracılık etmeyiz.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

CarbonGate'in müşterilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek ve ayrıca gelen soruşturmalara yanıt vermek.

Bağlantılılarımıza yasal uygunluk açısından fayda sağlamak.

CarbonGate ve/veya müşterileri tarafından takip edilen meşru menfaatler

CarbonGate tarafından sunulan sürdürülebilirlik hizmetlerini teşvik etmek ve/veya marka itibarını/durumunu, işletme maliyetlerini ve genel çevre korumayı ve en iyi uygulamayı korumak adına CarbonGate'in mevcut müşterilerine ve bağlantılarına hizmetleri pazarlamak.

Açıklama

CarbonGate bazen müşteri talebinin/web sitesi deneyiminin yerine getirilmesini desteklemek için bazı kişisel verileri üçüncü taraf tedarikçilere iletebilir - bunlar Paypal, GoogleAnalaytics ve sosyal medyayı içerir ancak bunlarla sınırlı değildir (yalnızca kullanıcı eylemi üzerine - örn. ' simgeler). CarbonGate, kendi işlemleri KVKK'yı ihlal eden üçüncü taraflarla asla bilerek ilişki kurmaz. CarbonGate, sizin izniniz olmadan ajansla olan ilişkinizden elde edilen bilgileri aracılık etmez veya başkalarına aktarmaz. Ancak CarbonGate, Kişisel Bilgilerinizi yasal yükümlülükleri, düzenlemeleri veya geçerli devlet talebini karşılamak için ifşa edebilir. CarbonGate ayrıca, dolandırıcılık veya güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya hafifletmek için Hüküm ve Koşullarının olası ihlallerini araştırmak; veya CarbonGate'in, müşterilerinin/personelinin ve daha geniş bir kitlenin haklarına, mülküne veya güvenliğine yönelik olası zararlara karşı koruma sağlamak için.